Bergsjön 2021

Bergsjön 2021 är ett samarbete mellan tio fastighetsägare med syfte att utveckla goda livsmiljöer  i Bergsjön. 

Som kommunikationskonsult åt Bergsjön 2021 skriver jag nyheter och reportage, fotograferar samt publicerar materialet på webb och i sociala medier.

Jag bidrar också med idéer och planerar kommunikationsinsatserna tillsammans med verksamhetsansvarig på Bergsjön 2021.